Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία VERILOG ιδρύθηκε το 2007 και θεωρείται μία από τις πλέον σύγχρονες εταιρείες στο χώρο των Logistics στην Ελλάδα. Για τη βελτίωση της επιχειρηματικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητας των πελατών μας, σχεδιάσαμε και παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Logistics (3PL), υλοποιώντας ένα πρωτοποριακό κέντρο αποθηκεύσεων συνολικής επιφανείας 5000m². Κυρίαρχο γνώρισμά της VERILOG είναι οι μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης με το σύνολο των πελατών της, αντιμετωπίζοντας τους σαν συνεργάτες, δίνοντάς τους όλη την απαραίτητη προσοχή και χρόνο, με στόχο την ανάπτυξη και των δυο πλευρών.

Οι εγκαταστάσεις που διαθέτει η εταιρεία είναι οι ακόλουθες:

 • 1209 παλετοθέσεις αποθήκευσης υπό ψύξη
 • 747 παλετοθέσεις αποθήκευσης υπό ειδικές συνθήκες
 • 748 παλετοθέσεις αποθήκευσης ξηρού φορτίου
 • 414 m 3 αποθήκευσης υπό ειδικές συνθήκες

Ειδικότερα, η επιχείρησή μας αναλαμβάνει:

 • ΑποθήκευσηΗ εταιρεία VERILOG προσφέρει οποιασδήποτε μορφής ανάγκη εξειδικευμένης αποθήκευσης όπως, μεταξύ άλλων, ξηρού φορτίου, ψυκτικών θαλάμων ή και υπό ελεγχόμενων συνθηκών. Όλοι οι χώροι αποθήκευσης διαθέτουν σύστημα πυρασφάλειας και παρακολουθούνται επί 24ωρου βάσεως από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

  - Αποθήκευση ξηρού φορτίου:
  Οι συγκεκριμένοι χώροι λειτουργούν αυτόνομα και εξυπηρετούνται από δύο ράμπες φορτοεκφόρτωσης.

  - Αποθήκευση υπό ψύξη:
  Η θερμοκρασία για τον κάθε ένα θάλαμο από τους συνολικά τρεις που λειτουργούν στην εταιρεία μας, είναι δυνατό να ρυθμιστεί αναλογικά μεταξύ 10°C και ‐23°C.

  - Αποθήκευση υπό ελεγχόμενες συνθήκες:
  Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας έχουν προβλεφθεί χώροι για την αποθήκευση προϊόντων που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης (π.χ. φάρμακα). Η θερμοκρασία και η υγρασία στους χώρους αυτούς ρυθμίζονται ανάλογα με τις προδιαγραφές του πελάτη
 • Συσκευασία/ανασυσκευασίαΗ VERILOG ειδικεύεται στην παλετοποίηση/αποπαλετοποίηση και στην συσκευασία/ανασυσκευασία των εμπορευμάτων των πελατών της, καθώς και την ετικετοποίηση τους σύμφωνα με τις τεθείσες προδιαγραφές εκ μέρους των πελατών, με την αξιοποίηση ειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού.
 • ΔιανομήΗ εταιρεία VERILOG, συνεργαζόμενη με ένα ευρύ δίκτυο μεταφορικών επιχειρήσεων, εξασφαλίζει την έγκαιρη και σωστή διανομή των εμπορευμάτων πανελλαδικώς στον τελικό παραλήπτη, καλύπτοντας κάθε απαίτηση και ανάγκη των πελατών της.
 • Εξυπηρέτηση ΠελατώνΗ εταιρεία VERILOG δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο κύκλωμα της εξυπηρέτησης πελατών. Ο εντοπισμός των απαιτήσεων του εκάστοτε πελάτη και η γρήγορη και αποτελεσματική διευθέτηση τους, είναι σημεία στα οποία εστιάζει η εταιρεία μας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της συνεργαζόμενης επιχείρησης. Για αυτό και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες της, ενημερώνοντας τους για θέματα που αφορούν τις παραλαβές και παραδόσεις των εμπορευμάτων τους, δίδοντας την δέουσα σημασία και προσοχή σε προβλήματα που πιθανώς να προκύψουν.