Εποπτεία, έλεγχος και ρύθμιση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου

Πλήρης εποπτεία και ρύθμιση όλων των ψυκτικών εγκαταστάσεων του κτιρίου